ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: Ελληνική Αιολική Ενεργειακή Α.Ε.

Δραστηριότητα: Παραγωγή & Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διεύθυνση: Γαριβάλδη 13

Τ.Κ.: 117 42

Πόλη: Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7473630

Φαξ: 210 7799266

Email: info@eren.com.gr

ΑΦΜ: 099363310

ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών

 

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2017

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2016

Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015 Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2015

Ισολογισμός 2014 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ισολογισμός 2014

Προσάρτημα 2014 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Προσάρτημα 2014

Ισολογισμός 2013 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ισολογισμός 2013

Προσάρτημα 2013 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Προσάρτημα 2013